THC là gì? Chi tiết về thuật ngữ thường gặp trong xuất nhập khẩu

THC là gì? Bổ sung kiến thức chi tiết về một trong những thuật ngữ phổ biến nhất trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hiện nay.

THC là gì?

THC (Terminal Handling Charges) là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đặc biệt liên quan đến vận tải biển và các hoạt động liên quan tại các cảng và terminal hàng hóa. Thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ các khoản phí được áp dụng cho việc xử lý và vận chuyển hàng hóa tại cảng và các terminal.

THC là gì?
THC là gì?

Ý nghĩa và phạm vi áp dụng của THC

 • Xử lý hàng hóa: THC bao gồm các phí liên quan đến xử lý hàng hóa tại cảng hoặc terminal. Điều này bao gồm việc bốc xếp, đóng gói, kiểm tra, chuyển hướng và các hoạt động khác để chuẩn bị hàng hóa cho vận chuyển.
 • Vận chuyển nội địa: THC cũng có thể bao gồm các phí liên quan đến vận chuyển nội địa, tức là vận chuyển hàng hóa từ cảng đến nơi nhận hoặc từ nơi gửi đến cảng.
 • Cung cấp dịch vụ: Một phần của phí THC có thể được sử dụng để bao gồm các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận chuyển hàng hóa tại cảng hoặc terminal. Điều này có thể bao gồm việc quản lý thông tin hàng hóa, xử lý tài liệu, cung cấp thông tin về lịch trình và các dịch vụ khác liên quan.
 • Phạm vi áp dụng: THC thường được áp dụng cho tất cả các loại hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua cảng hoặc terminal. Điều này bao gồm hàng hóa containerized và hàng rời (bulk), bao gồm cả hàng hóa chủ lực và hàng hóa phức tạp.

Các yếu tố quan trọng liên quan đến THC

 • Phân loại hàng hóa: Các loại hàng hóa khác nhau có thể đòi hỏi các quy trình và công việc xử lý khác nhau tại cảng hoặc terminal. Do đó, phí THC có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hàng hóa và công việc xử lý cần thiết.
 • Kích thước và trọng lượng: Kích thước và trọng lượng của hàng hóa cũng có thể ảnh hưởng đến phí THC. Các đơn vị hàng hóa lớn hơn và nặng hơn có thể đòi hỏi công việc xử lý và vận chuyển đặc biệt, và do đó phí THC có thể cao hơn.
 • Cảng và terminal: Phí THC cũng có thể thay đổi theo từng cảng và terminal. Mỗi cảng và terminal có quy định riêng về các khoản phí và chi phí xử lý hàng hóa, do đó, phí THC có thể khác nhau giữa các địa điểm.

Lợi ích và hạn chế của THC

Lợi ích:

 • Đảm bảo rằng các hoạt động xử lý hàng hóa tại cảng và terminal được thực hiện một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.
 • Cung cấp nguồn tài chính để hỗ trợ các hoạt động vận chuyển và cải thiện cơ sở hạ tầng cảng.

Hạn chế:

 • Phí THC có thể là một yếu tố gây tăng chi phí đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và có thể ảnh hưởng đến giá thành cuối cùng của hàng hóa.
 • Sự không minh bạch và đồng nhất trong việc áp dụng phí THC giữa các cảng và terminal khác nhau.

THC (Terminal Handling Charges) là các khoản phí áp dụng cho việc xử lý và vận chuyển hàng hóa tại cảng và terminal. Nó liên quan đến các hoạt động xử lý hàng hóa, vận chuyển nội địa và cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Phí THC có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hàng hóa, kích thước và trọng lượng, cảng và terminal. Mặc dù nó mang lại lợi ích về việc đảm bảo xử lý hàng hóa chuyên nghiệp và cung cấp nguồn tài chính cho cảng, nhưng phí THC cũng có thể tăng chi phí và không đồng nhất trong việc áp dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *