FCR là gì trong xuất nhập khẩu? Kiến thức cơ bản cần biết!

FCR là gì và có vai trò như thế nào trong xuất nhập khẩu? Đây là khái niệm cần phải biết đối với người hoạt động trong lĩnh vực logistics.

Bài đăng này sẽ giúp bạn hiểu về FCR – một chứng từ thương mại quốc tế, chỉ được cấp bởi các nhà giao nhận vận tải, họ là thành viên của FIATA (Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Hàng hóa Quốc tế).

Người giao nhận hàng hóa là một người thay mặt người gửi hàng chuyển hàng hóa đến người nhận hàng; có thể là một đại lý hoặc công ty thực hiện các dịch vụ (chẳng hạn như nhận hàng, chuyển hàng hoặc giao hàng) được thiết kế để đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa.

FCR là gì?

FCR là từ viết tắt của “Forwarder’s Certificate of Receipt”.

FCR là một dạng tiêu chuẩn của chứng từ thương mại, được chuẩn bị bởi FIATA (Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế) để sử dụng chung cho các chuyến hàng quốc tế.

FCR chỉ dành cho các thành viên FIATA.

FRC do người giao nhận hoặc đại lý của họ cấp cho người gửi hàng. Giấy này được cấp khi hàng hoá đã được bàn giao cho người giao nhận.

Nó chỉ dùng để xác nhận rằng hàng hóa đã được nhận để vận chuyển.

Thông lệ các nhà giao nhận ở Trung Quốc được yêu cầu xuất FCR cho người bán / người gửi hàng khi nhận hàng, thanh toán các khoản phí địa phương ở Trung Quốc. FCR trông tương tự và thường được sử dụng cùng với vận đơn, mặc dù chức năng của nó hoàn toàn là biên nhận hàng hóa. Nó không thể thay thế vận đơn và không phải là bằng chứng của hợp đồng chuyên chở.

Trường hợp sử dụng phổ biến nhất của FCR là nhiều chuyến hàng trong đó người mua, thông thường theo điều kiện FOB muốn có quyền kiểm soát quá trình vận chuyển. Điều này cho phép, ví dụ, việc cố ý trì hoãn các lô hàng để xếp hàng theo cách khác, do đó gây ra sự chậm trễ trong việc thanh toán cho người gửi hàng. Trong những trường hợp này, các công ty sẽ sử dụng FCR để làm bằng chứng cho việc nhận và đảm bảo về mốc thời gian giao dịch. Thông thường quy định trong hợp đồng mua hàng hoặc thư tín dụng rằng FCR được chấp nhận thay cho vận đơn.

Người giao nhận là ai?

Người giao nhận là một cá nhân hoặc một pháp nhân giải quyết việc tổ chức vận chuyển hàng hóa và các vấn đề liên quan, tùy theo nhu cầu. Họ chịu trách nhiệm gửi và nhận hàng hóa và đôi khi thực hiện các hành động liên quan như dỡ hàng, bốc xếp và đóng gói.

FCR là gì?
FCR là gì? (Mẫu chứng từ FCR)

Tại sao các nhà xuất khẩu và nhập khẩu sử dụng chứng chỉ FCR?

Chứng chỉ FCR chủ yếu được sử dụng trong các giao dịch quốc tế trong đó điều khoản thương mại của Ex Works (EXW) do các bên lựa chọn.

Theo quy tắc Incoterms 2010 của ICC, “Ex Works” có nghĩa là người bán giao hàng khi người mua đặt hàng hóa cho người mua tại cơ sở của người bán hoặc tại một địa điểm được đặt tên khác (ví dụ: công trình, nhà máy, nhà kho, v.v.).

Người bán không cần xếp hàng hóa lên bất kỳ phương tiện thu gom nào, cũng như không cần thông quan hàng hóa để xuất khẩu, nếu việc thông quan đó được áp dụng.

Theo điều khoản thương mại của Ex Works, Người bán có thể chứng minh cho Người mua thấy rằng anh ta đã đặt hàng hóa theo sự định đoạt của người giao nhận của người mua với việc xuất trình Forwarder’s Certificate of Receipt (FCR).

Ngoài ra, nếu việc thanh toán sẽ được thực hiện thông qua thư tín dụng, các ngân hàng sẽ muốn xem tài liệu FCR.

Các đặc điểm chính của chứng chỉ FCR là gì?

 • Chứng từ FCR không có hợp đồng vận chuyển. Vì lý do này, nó không được chấp nhận như một chứng từ vận tải theo quy tắc thư tín dụng.
 • Bằng cách phát hành chứng từ FCR, người giao nhận hàng hóa xác nhận với người gửi hàng rằng, người giao nhận đã đảm nhận quyền kiểm soát hàng hóa như được ghi trên giấy chứng nhận của người giao nhận trong tình trạng tốt và rõ ràng theo sự định đoạt của người nhận hàng hoặc
 • Người giao nhận đã đảm nhận quyền kiểm soát hàng hóa như được ghi trên giấy chứng nhận của người giao nhận trong tình trạng tốt và rõ ràng với các hướng dẫn không thể hủy ngang được chuyển cho người nhận hàng.
 • Tài liệu FCR không thể thương lượng. Không thể thương lượng nên người nhận hàng không cần xuất trình bản chính để nhận hàng từ công ty vận tải.

Sự khác biệt giữa FCR và B/L (Vận đơn) là gì?

– Vận đơn:

 • Vận đơn là hợp đồng vận chuyển giữa cảng xếp hàng và cảng trả hàng.
 • Vận đơn có thể được phát hành dưới dạng thương phiếu như trong các ví dụ dưới đây:
  • Được lập theo lệnh của ngân hàng phát hành.
  • Được thực hiện theo đơn đặt hàng và xác nhận trống.
 • Ít nhất một vận đơn gốc phải được giao cho người vận chuyển để giao hàng trong trường hợp vận đơn được phát hành dưới dạng thương lượng.
 • Vận đơn là một chứng từ vận tải liên quan đến các quy tắc thư tín dụng.
 • Trên mặt vận đơn phải thể hiện cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng và ngày vận chuyển lên tàu.

– FCR:

 • FCR không có hợp đồng vận chuyển.
 • FCR không thể được phát hành ở dạng thương lượng.
 • Người nhận hàng có thể chuyển hàng hóa khỏi người vận chuyển mà không cần giao nộp bản chính của FCR.
 • FCR không phải là một chứng từ vận tải liên quan đến các quy tắc thư tín dụng.
 • FCR không cần phải ghi cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng và ngày vận chuyển lên tàu.
 • FCR không phải là chứng từ vận tải như được định nghĩa trong UCP 600 điều 19‐25. Tài liệu này sẽ chỉ được kiểm tra trong phạm vi được nêu rõ ràng trong tín dụng, nếu không thì theo điều 14 (f) của UCP 600.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.