DEM, DET và Storage là gì? Sự khác biệt giữa các khoản phí

DEM, DET và Storage là gì? Tìm hiểu khái niệm cũng như sự khác biệt giữa các khoản phí trong xuấ nhập khẩu.

DEM, DET và Storage là gì?
DEM, DET và Storage là gì?

Phí DEM là gì? (Phí Demurrage)

Thực tế, nhiều người đã nghe nói đến phí DEM nhưng không thực sự hiểu rõ về khoản phí này. DEM viết tắt của Demurrage charge, có nghĩa là phí lưu kho container tại khu vực cảng. Khoản phí này được thu bởi công ty vận chuyển.

Trong lĩnh vực thuê chárter thương mại, chárter là một khoản phí phụ đại diện cho tổn thất đã được tính toán do sự trễ trệ. Nó xảy ra khi tàu không thể thực hiện việc xếp dỡ hàng hóa đã xác định trong quá trình xếp dỡ. Trong ngành dầu khí, nó ám chỉ đến thời gian thừa cần để xả hoặc xếp hàng hóa, tuỳ trường hợp, vượt quá thời gian nghỉ phép cho phép. Thời gian thừa gọi là “laytime”, là thời gian cho phép để thực hiện một hoạt động nào đó. DEM sử dụng thời gian thừa ít hơn so với thời gian được cấp (nếu có). Thuyền trưởng tàu phải cung cấp thông báo sẵn sàng (NOR) để thuê khi tàu đã đến cảng xếp dỡ hoặc dỡ hàng. NOR thông báo cho các bên thuê tàu biết rằng tàu đã sẵn sàng xếp hoặc dỡ hàng. Ngày và giờ NOR xác định thời điểm bắt đầu tính DEM.

Mối quan hệ giữa các khoản phí DEM, DET và Storage với xuất nhập khẩu có thể hiểu như sau:

Có thể hiểu rằng, DEM là khoản phí mà công ty vận chuyển phải trả cho cảng. Và để có tiền trả, các hãng vận chuyển sẽ thu tiền từ khách hàng. Tiền thu từ khách hàng sẽ được trả lại cho cảng thông qua một thỏa thuận riêng. Khoản phí này sẽ được tính theo đơn vị container.

Tìm hiểu về phí Demurrage charge

Tùy thuộc vào từng hãng vận chuyển, chính sách thời gian miễn phí hoặc số ngày lưu kho container tại khu vực cảng có thể khác nhau. Khách hàng chỉ phải trả khoản phí DEM sau khi kỳ hạn miễn phí đã qua.

Cách tính phí DET cho 1 container

(Số ngày khách hàng giữ container – số ngày miễn phí) x giá đơn vị cho việc lưu kho container mỗi ngày

Ví dụ về hàng nhập khẩu: Vào ngày 7 tháng 8, Khách hàng A kéo hàng ra khỏi cảng để khai thác, hãng vận chuyển quy định thời gian miễn phí DET là 5 ngày. Do đó, khách hàng sẽ không bị tính phí nếu họ trả container đến kho chứa hàng quy định từ ngày 7-12 tháng 8. Nếu khách hàng trả container sau ngày 12/08, họ sẽ bị tính 10 đô la mỹ cho mỗi ngày quá hạn.

Thực tế, khách hàng A trả container vào ngày 16 tháng 8, vì vậy số ngày mà khách hàng giữ container là 9 ngày, trừ đi 5 ngày miễn phí, vì vậy khách hàng phải trả phí DET cho 4 ngày quá hạn, tức là 4 x 10$ = 40$

Ví dụ về hàng xuất khẩu: Hãng vận chuyển phát hành một đặt chỗ với ngày dự kiến khởi hành (ETD) là ngày 28 tháng 9, thời gian miễn phí DET là 7 ngày. Vì vậy, khách hàng sẽ không bị tính phí nếu họ lấy container từ ngày 22-28 tháng 9, nếu lấy trước, khách hàng phải trả 10 đô la mỹ cho 1 ngày lưu kho container.

Phí Demurrage được chia thành 2 loại: phí cho hàng nhập khẩu và phí cho hàng xuất khẩu. Cụ thể:

Đối với hàng nhập khẩu:

Nếu đó là một container khô, phí DEM sẽ được miễn trong khoảng từ 1-7 ngày. Nếu đó là một container làm lạnh, thời gian miễn phí cho DEM ngắn hơn, từ 1-3 ngày.

Thời gian tính phí DEM sẽ bắt đầu từ ngày đầu tiên sau thời hạn miễn phí đến ngày bạn lấy hàng.

Đơn vị tính phí cho DEM là tiền/ngày/container, phụ thuộc vào loại và kích thước của container.

Ví dụ: Để hiểu rõ hơn về khoản phí Demurrage cho hàng xuất khẩu, ví dụ, hiện tại bạn có một lô hàng nhập khẩu tới cảng Cát Lái. Đây là lô hàng thép phế liệu nhập khẩu và bạn được miễn phí DEM trong vòng 5 ngày, tính từ ngày tàu đến. Thông tin trên Vận đơn sẽ chỉ ra ngày tàu đến và bạn sẽ nhận hàng vào ngày 10 tháng 4 năm 2021. Vì vậy, từ ngày 10 tháng 4 năm 2021 đến ngày 15 tháng 4 năm 2021, bạn sẽ không phải trả phí DEM. Tuy nhiên, nếu sau ngày 15 tháng 4 năm 2021 bạn vẫn chưa nhận được hàng, hãng vận chuyển sẽ bắt đầu tính phí. Bạn sẽ không thể hoàn thành thủ tục để nhận hàng cho đến ngày 18 tháng 4 năm 2021. Như vậy, bạn sẽ phải trả phí DEM cho các ngày 16, 17 và 18. Đó là 3 ngày và khoản phí được tính bằng phương pháp tích lũy tiến triển.

Đối với hàng xuất khẩu:

Container khô sẽ được miễn phí DEM trong khoảng từ 1-7 ngày và container làm lạnh là 1-3 ngày.

Khác với hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu hiếm khi bị tính phí DEM, trừ khi bạn làm thủ tục hải quan chậm, hàng bị cắt và phải vận chuyển sau. Hoặc có thể do một số lý do khác.

Ví dụ: Bạn có thể hiểu rõ hơn về khoản phí Demurrage cho hàng xuất khẩu thông qua ví dụ cụ thể. Nếu bạn nhận được đặt chỗ và thông tin đặt chỗ, viết ETD 10/04/2021 và thời gian đóng cửa là 09:00 sáng ngày 10/04/2021. Như vậy, bạn sẽ được miễn phí DEM trong vòng 7 ngày bởi hãng vận chuyển, tức là 7 ngày trước ngày ETD, nếu bạn trả container, bạn sẽ không phải trả DEM. Nhưng nếu bạn trả container trước thời gian ETD, sẽ có một khoản phí. Cụ thể hơn, nếu bạn trả container vào ngày 04/04/2021, bạn sẽ được miễn phí DEM. Chú ý, không nên trừ vì hãng vận chuyển sẽ tính ngày 10/04/2021 là 1 ngày.

Với thông tin và ví dụ trên, bạn phải hiểu rõ về DEM là gì. Tiếp theo, chúng ta sẽ giải thích về phí DET.

Phí DET là gì? (Phí Detention)

Có rất nhiều người không hiểu rõ về phí DET hoặc nhầm lẫn giữa các khoản phí DEM và DET. DET viết tắt của detention charge. Tương tự như DEM, bạn cũng phải trả khoản phí này cho hãng vận chuyển. Đồng thời, hãng vận chuyển cũng đề ra chính sách về thời gian miễn phí và tính phí DET. Khoản phí DET sẽ được tính theo cơ sở hàng ngày và cũng phụ thuộc vào loại và kích thước của container.

Cách tính phí DEM cho 1 container

(Số ngày lưu trữ container – số ngày miễn phí) x giá đơn vị lưu trữ container mỗi ngày

Ví dụ: Công ty XYZ có một chuyến tàu vào ngày 10 tháng 5, hãng vận chuyển quy định thời gian miễn phí DEM là 7 ngày. Do đó, khách hàng sẽ không bị tính phí kéo hàng từ ngày 10-17 tháng 5. Nếu khách hàng kéo hàng sau ngày 17 tháng 5, hãng hàng không sẽ thu 15 đô la mỹ cho mỗi ngày quá hạn.

Có khách hàng A kéo hàng vào ngày 20 tháng 5, vì vậy số ngày giữ container tại cảng là 10 ngày, trừ đi 7 ngày miễn phí, hãng hàng không sẽ thu phí DEM cho 3 ngày quá hạn, tức là 3 x 15$ = 45$. (Nguồn: dhlogistics.com.vn)

Phí DEM và DET được tính cho cả hàng nhập khẩu và hàng xuất khẩu. Cụ thể, với DET, cách tính như sau:

Đối với hàng nhập khẩu:

Hãng vận chuyển sẽ tính phí DET của bạn bắt đầu từ ngày thanh toán rỗng trễ hơn so với thời gian miễn phí quy định.

Ví dụ: Chúng ta sẽ tiếp tục với ví dụ trên. Khi tàu đến vào ngày 10 tháng 4 năm 2021, bạn sẽ được hãng vận chuyển tặng 5 ngày DEM và 7 ngày DET. Ngày bạn nhận hàng là ngày 12 tháng 4 năm 2021. Nếu bạn nhận hàng vào ngày này, bạn sẽ không phải trả phí DEM. Đến ngày DET 18/04/2021, tức là 7 ngày sau khi nhận hàng, bạn phải trả rỗng. Nhưng nếu vì một lý do nào đó bạn không thanh toán đến ngày 20 tháng 4 năm 2021, nghĩa là bạn đã trả chậm 2 ngày so với thời gian miễn phí DET do hãng vận chuyển cung cấp và phải trả khoản phí đã quy định.

Đối với hàng xuất khẩu:

Khoản phí DET cho hàng xuất khẩu được tính bởi hãng vận chuyển dựa trên ngày hãng vận chuyển cho phép lấy container so với ngày thực tế lấy container. Hãng vận chuyển sẽ miễn phí DET trong trường hợp lấy container trễ và tính phí theo quy định trong trường hợp lấy container sớm.

Ví dụ: Chúng ta vẫn tiếp tục dựa trên ví dụ đã nêu, tức là ETD là ngày 10/04/2021 và thời gian đóng cửa là 09:00 sáng ngày 10/04/2021. Dựa trên thông tin ETD và quy định của tàu, bạn có thể rỗng 10 ngày trước khi tàu chạy, tức là ngày 1 tháng 4 năm 2021 (ngày 10 tháng 4 vẫn được tính là 1 ngày). Tuy nhiên, bạn cần lấy hàng sớm hơn vì nhà máy cách xa, khối lượng hàng lớn, v.v. để kịp thời đóng hàng. Vì vậy, bạn phải rỗng vào ngày 28/02/2021. Tức là, bạn sẽ rỗng 1 ngày trước thời gian miễn phí DET mà hãng vận chuyển cung cấp.

Phí Lưu Kho (Storage Charge) Là Gì?

Ngoài thông tin về DEM thì mọi người còn thắc mắc về một khoản phí khác, đó là phí lưu kho (Storage charge). Trong lĩnh vực vận chuyển, phí lưu kho là khoản phí để lưu trữ container tại khu vực cảng. Khoản phí này bạn không trả qua hãng vận chuyển nữa, mà sẽ trả trực tiếp cho cảng.

Thực chất, phí lưu kho là khoản phí được tách riêng từ DEM. Do đó, nhiều người nhầm lẫn phí DEM với khoản phí này. Khi cảng đang lưu giữ hàng hóa của bạn và thời gian miễn phí DEM đã hết, bạn sẽ phải trả khoản phí lưu trữ container trực tiếp cho cảng. Lúc đó, khoản phí trả cho cảng chính là phí lưu kho. Vì vậy, bạn phải hiểu rõ về phí lưu kho và không nhầm lẫn với phí DEM nữa.

Những điều cần chú ý và kinh nghiệm về DEM/DET

Đối với những người cần nhập và xuất khẩu hàng hóa, cần hiểu rõ về 3 loại phí DEM, DET và Storage. Cần chú ý đến những vấn đề sau:

  • Bạn sẽ không bị tính phí DET khi lưu container tại khu vực sân.
  • Phí DEM/DET và Storage sẽ được tính dựa trên loại, kích thước của container cũng như số ngày trễ. So với các loại container khác, container làm lạnh thường bị tính phí cao hơn nhiều.
  • Phí DEM và DET sẽ được tính cả vào cuối tuần, ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ, trừ trường hợp cảng đóng cửa và không hoạt động.
  • Bạn cần phải hiểu rõ về chính sách DEM và DET của hãng vận chuyển và cảng, bởi vì mỗi hãng vận chuyển và cảng có thể có chính sách khác nhau. Nên đọc kỹ hợp đồng hoặc điều khoản vận tải trước khi sử dụng dịch vụ.
  • Hãy tham khảo và thương lượng với hãng vận chuyển về thời gian miễn phí DEM/DET trước khi xác định lịch trình nhập hoặc xuất hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *