CFR là gì? Ý nghĩa Incoterm CFR trong xuất nhập khẩu

Điều khoản CFR điều khoản đặt ra nghĩa vụ đối với người bán để đặt hàng hóa lên tàu mà họ đã ký hợp đồng. Khi hàng hóa đã lên tàu, trách nhiệm đối với hàng hóa đó sẽ thuộc về người mua. Cùng với việc đưa hàng lên tàu, người bán cũng phải đảm nhận mọi thủ tục xuất khẩu (bao gồm cả chi phí vận chuyển), và người mua phải chịu trách nhiệm về mọi thủ tục nhập khẩu.

CFR là gì?

CFR là viết tắt của Cost and freight (Chi phí và cước phí) là một thuật ngữ pháp lý được sử dụng trong các hợp đồng ngoại thương.

Theo điều khoản CFR, người bán được yêu cầu thông quan hàng hóa để xuất khẩu, giao hàng lên tàu tại cảng đi và thanh toán cho việc vận chuyển hàng hóa đến cảng đến được chỉ định.

Rủi ro chuyển từ người bán sang người mua khi người bán giao hàng trên tàu.

Người mua có trách nhiệm thanh toán tất cả các chi phí vận tải bổ sung từ cảng đến, bao gồm cả thuế và thủ tục nhập khẩu.

Chỉ sử dụng CFR cho vận tải đường biển hoặc đường thủy nội địa.

CFR là gì?
CFR là gì?

Áp dụng điều khoản CFR đồng nghĩa với việc người bán có nhiều trách nhiệm hơn; họ sẽ trả tiền và sắp xếp vận chuyển. Điều này có thể được đối chiếu với người bán theo giao dịch vận chuyển FOB; trong đó người bán chỉ chịu trách nhiệm giao hàng đến cảng xuất xứ; sau đó chúng sẽ được vận chuyển.

Nhà xuất khẩu sẽ thanh toán và thu xếp vận chuyển đến cảng đến do bên nhận chỉ định. Công ty xuất khẩu sẽ thu xếp và tài trợ cho việc vận chuyển do bên mua đề ra. Về trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm cuối cùng, người mua sẽ chịu trách nhiệm khi tàu đã cập cảng đến. Các chi phí khác bao gồm vận chuyển thêm và dỡ tàu cũng sẽ do người mua thanh toán.

Theo các quy tắc mới của Incoterms 2020, nếu hàng hóa được đóng trong container và chỉ được giao đến một nhà ga, cần sử dụng điều khoản CPT để thay thế.

Khác biệt giữa CFR và CIF

Điều khoản CIF khá tương đồng với điều khoản CFR. Người bán vẫn chịu trách nhiệm về mọi thu xếp và chi phí vận chuyển để vận chuyển hàng hoá đến cảng đích đã thoả thuận. Người nhận sau đó sẽ chịu mọi trách nhiệm chi phí khi tàu đã cập cảng.

Tuy nhiên, vẫn có một sự khác biệt. Đó là đối với CIF, người gửi hàng (người bán) phải mua bảo hiểm hàng hải tối thiểu cho hàng hóa được vận chuyển.

Số tiền bảo hiểm này thường được thỏa thuận giữa người mua và người bán. Người bán cũng chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí bổ sung nào đi kèm với việc vận chuyển hàng hóa, bao gồm bất kỳ thủ tục giấy tờ bổ sung nào cần thiết cho hải quan hoặc kiểm tra hoặc bất kỳ định tuyến lại nào phải được thực hiện trong quá trình vận chuyển.

Hàng hóa do người mua hoặc người nhận chịu trách nhiệm sau khi hàng hóa đến cảng yêu cầu và được đưa xuống tàu.

Tóm lại:

CFR và CIF là 2 điều khoản Incoterm rất giống nhau liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển mà trách nhiệm chính thuộc về người bán, đặc biệt là chi phí vận chuyển hàng hóa. Sự khác biệt giữa hai điều này là CIF yêu cầu phải có bảo hiểm hàng hải do người bán trả, nhằm bảo vệ hàng hóa trước những thiệt hại trong quá trình vận chuyển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *