ADR là gì trong lĩnh vực vận tải hàng hoá?

ADR (hàng nguy hiểm)

ADR là tên của hiệp ước Châu Âu liên quan đến hàng nguy hiểm. Hiệp ước có các quy định đối với giao thông liên quan đến việc đóng gói, đảm bảo hàng hóa và dán nhãn hàng hóa nguy hiểm.

Thuật ngữ ADR là gì?

ADR là từ viết tắt của “Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route“, được dịch là “Hiệp định Châu Âu liên quan đến Vận chuyển Quốc tế Hàng hóa Nguy hiểm bằng Đường bộ.” Thuật ngữ quốc tế ADR được sử dụng rộng rãi trong ngành vận tải đến nỗi hầu như bất kỳ ai trong ngành đều hiểu được nghĩa là gì, bất kể họ xuất xứ từ quốc gia nào.

ADR là gì?
ADR là gì?

Lịch sử

Hiệp ước được ký kết tại Geneva vào năm 1957, nhưng không có hiệu lực cho đến cuối tháng 1 năm 1968. Hai năm một lần, nó được điều chỉnh để phù hợp với những phát hiện mới nhất về kỹ thuật và pháp lý. Tất cả các quốc gia thành viên EU đều là thành viên của hiệp ước, ADR có giá trị pháp lý nhờ chỉ thị của EU. Ngoài ra, tất cả các quốc gia châu Âu khác đã tham gia hiệp ước, cùng với Maroc, Tunisia và một số quốc gia Trung Á trước đây là một phần của Liên Xô. Tổng cộng, hiệp ước ADR có 48 quốc gia thành viên (tính đến 6/2017).

Các quy định có trong ADR

Mọi tài xế HGV vận chuyển hàng nguy hiểm đều phải có giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm. Tên chính thức của giấy phép này là chứng chỉ đào tạo ADR. Nó có giá trị trong 05 năm và tự động hết hạn nếu không được gia hạn trước ngày hết hạn. Để được gia hạn giấy phép, mọi người lái xe phải qua một khóa học bồi dưỡng.

Mỗi công ty thường xuyên vận chuyển hàng nguy hiểm cần có ít nhất một cố vấn an toàn hàng nguy hiểm. Họ có trách nhiệm đảm bảo rằng công ty tuân thủ các quy định và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa nguy hiểm.

Mỗi xe tải vận chuyển hàng nguy hiểm đều cần có thiết bị đặc biệt. Điều này bao gồm các biển báo nguy hiểm có bản lề màu cam, mũ bảo hiểm và kính bảo vệ, và hai bình chữa cháy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.