Tư vấn Hải quan trực tuyến

Tư vấn Hải quan trực tuyến

​Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:
1. Chính sách nhập khẩu:
Theo quy định tại mục II Thông tư liên bộ số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/03/2006 của Bộ Thương mại – Bộ Giao thông Vận tải – Bộ Tài chính – Bộ Công an hướng dẫn nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP do Bộ Thương mại – Giao thông Vận tải – Tài chính – Công an ban hành thì ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng phải đảm bảo điều kiện: không quá 05 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam, được đăng ký với thời gian tối thiểu là 6 tháng và đã chạy được một quãng đường tối thiểu là 10.000 km (mười nghìn). Đồng thời, ô tô nhập khẩu không phải là loại có tay lái nghịch (tay lái bên phải), ở dạng tháo rời, hoặc đã thay đổi kết cấu.
Căn cứ điểm 1, 2, 3 mục III Thông tư liên bộ số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA quy định:
1- Ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu ngoài các hồ sơ hải quan theo quy định, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan Hải quan 01 bản chính và 01 bản sao (có xác nhận do giám đốc doanh nghiệp ký tên, đóng dấu) của một trong các loại giấy tờ sau:
a) Giấy chứng nhận đăng ký.
b) Giấy chứng nhận lưu hành;
c) Giấy huỷ Giấy chứng nhận đăng ký hoặc Giấy hủy Giấy chứng nhận lưu hành.
Giấy chứng nhận quy định tại điểm a, b, c nêu trên do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi ôtô được đăng ký lưu hành cấp.
2- Ô tô đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tục hải quan được thực hiện lại của khẩu nhập.
3- Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp bộ hồ sơ xin đăng kiểm và thông báo địa điểm để cơ quan Đăng kiểm thực hiện kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường”.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung hướng dẫn trên để thực hiện.
2. Chính sách thuế:
a) Thuế nhập khẩu:
– Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 03/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng thì xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh dưới 1.000 cc (thuộc nhóm 8703) có mức thuế nhập khẩu tuyệt đối là: 5.000 USD.
b. Thuế Tiêu thụ đặc biệt:
Căn cứ Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt ban hành tại Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt thì mặt hàng Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này, có dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 trở xuống, có mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 45%.
c. Thuế Giá trị gia tăng:
Căn cứ Biểu thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính, mặt hàng xe ôtô nguyên chiếc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT là 10%.
Bạn đọc có thể tham khảo các quy định đã nêu để biết và thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì mang hồ sơ đến trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Bạn có thể tìm nội dung các văn bản này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn .
Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.
Trân trọng!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Xuất Nhập Khẩu