Thu tục nhập khẩu máy photocopy

Thu tục nhập khẩu máy photocopy

Danh mục chủng loại thiết bị ngành in phải có GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU: 1. Máy chế bản ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in là máy chuyên dùng phục vụ khâu chế bản (trước in) trong hoạt động in. 2. Máy in sử dụng công nghệ kỹ thuật số có tốc độ trên 50 tờ/phút A4 hoặc có khổ in trên A3. 3. Máy in sử dụng công nghệ in ốp-xét (offset), flexo, ống đồng, máy in lưới (máy in lụa). 4. Máy dao cắt giấy (máy xén giấy). 5. Máy gấp sách (máy gấp giấy). 6. Máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ). 7. Máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in (từ hai công đoạn trở lên). 8. Máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu. Loại hình Doanh nghiệp được phép nhập khẩu máy móc, thiết bị ngành in: – Cơ sở in ấn. – Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị ngành in. – Cơ quan, tổ chức khác có tư cách pháp nhân được phép sử dụng thiết bị in để phục vụ công việc nội bộ. Thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị ngành in ấn: 1. Cần có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu máy móc, thiết bị ngành in / xuất bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi nhập khẩu. 2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu máy móc thiết bị nghành in gồm: – Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo mẫu số 06 quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BTTTT. – Catalogue hoặc Specifications Sheet… của từng loại thiết bị in. – Bản sao có chứng thực: + Giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in đã được xác nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều 14 đối với cơ sở in quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 27 Nghị định 60/2014/NĐ-CP. + Giấp chứng nhận đăng ký kinh doanh / Đầu tư có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị ngành in theo quy định của pháp luật. + Quyết định thành lập đối với cơ quan, tổ chức quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 27 Nghị định 60. Thời gian cấp giấy phép nhập khẩu máy móc thiết bị ngành in: – Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in. – Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Căn cứ pháp lý: – Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/03/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP. – Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 về hoạt động in. Quý khách hàng vui lòng liên hệ: Hot line: 0919931314 E-mail: vietxnk@vietxnk.com Công ty TNHH MTV XNK Đàm Việt nhận làm thủ tục hải quan và xin Giấy phép nhập khẩu máy in màu, máy in KTS, máy in offset. Xin giấy phép nhập khẩu Máy chế bản ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in. Xin giấy phép nhập khẩu Máy dao cắt giấy, Máy gấp sách, Máy đóng sách, Máy vào bìa… và Xin giấy phép nhập khẩu Máy photocopy màu.

http://damvietxnk.weebly.com/ : https://damvietxnk.weebly.com/blog/thu-tuc-xin-giay-phep-nhap-khau-may-in-may-photocopy-mau

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Xuất Nhập Khẩu