Các bước nhập khẩu phân bón như thế nào?

Các bước nhập khẩu phân bón như thế nào?

Tiếp tục nhập lại phân tích khẩu
– từng bước

To done all the procedure enter the new panazed password to Viet Nam, not know you have not get but as I was every time, the qui ước là phức tạp đối lập, sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí.

Điều này xuất ra từ công việc phân tích là mặt hàng kinh doanh có điều kiện , được quản lý khá chặt chẽ bởi các ngành có liên quan như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ … Vì vậy, rõ ràng ta cần tìm hiểu kỹ trước liên quan pháp luật văn bản phải không?

Trước kia, hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối nhập khẩu xuất chịu sự điều chỉnh của các quy định số 202/2013 / NĐ-CP về quản trị viên phân tích và các thông tin tư 41/2014 / TT-BNNPTNT, 04 / 2015 / TT-BNNPTNT, 29/2014 / TT-BCT. Tuy nhiên, các văn bản trên đã hết hiệu lực và được thay thế bởi các đề nghị số 108/2017 / NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 đã góp phần làm đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu phân tích, khi mà cơ quan quản lý trực tiếp hiện tại là Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tuy nhiên, thực hiện phân phối khẩu nhập quy trình có đơn giản hay không thì phải xem lại.

Như vậy, số 108/2017 / NĐ-CP quy định như thế nào về phân tích nhập khẩu? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

To complete the to enter the new password, bạn cần thực hiện 4 công việc chính như sau:

 1. Kê phân tích khảo nghiệm; 
 2. Công nhận đăng nhập phân tích hành lần đầu tiên; 
 3. Kiểm tra chất lượng (KTCL) nhà nước về nhập khẩu phân phối; 
 4. Công bố hợp lệ.

Tôi sẽ trình bày từng bước chi tiết trong phần tiếp theo…Nhập khẩu phân phối kiểm soátNhập khẩu phân phối kiểm soát

Khảo nghiệm và công nhận điều hành lưu trữ phân tích

Đối với phân tích lần đầu nhập khẩu phải tiến hành công nhận phân quyền điều hành với Cục Bảo vệ thực vật, thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Các đăng nhập phân tích sau khi được công nhận lưu hành hoặc đã được công nhận lưu hành tại Việt Nam từ trước, thì có thể nhập khẩu mà không cần thêm giấy phép nhập khẩu, trừ các quy định phân tích loại tại 2, điều 27, query 108/2017 / NĐ-CP.

Tuy nhiên, để được công nhận đăng lại phân tích, bạn cần phải tham khảo quá trình đăng phân tích trước đã nhé.

1. Thủ tục kiểm tra tiến trình nhập khẩu phân tích:

Các lần tái đăng ký phân tích lần đầu tiên nhận hành động lưu trữ hoặc công nhận lại hành động tại Việt Nam phải tiến hành công việc khảo nghiệm này, ngoại trừ một số tái đăng phân loại sau đó, có thể làm công nhận lưu hành luôn mà không cần tham khảo, chẳng hạn như : 

 • Cơ sở phân tích quyền sở hữu phân tích, hệ thống quản lý cơ sở phân tích: như rác, phân tích xanh, phân vi sinh…
 • Đơn phân phân: như phân đạm, phân lân, phân kali…
 • Hợp chất phân bón: as NPK…

(account 2, điều 13, nghị định 108/2017 / NĐ-CP). 

Hồ sơ tham khảo đăng ký (bước đầu tiên của phân tích nhập khẩu):

 1. Kinh nghiệm phân tích đơn đăng ký theo Mẫu số 04 tại Phụ lục Tôi ban hành kèm theo nghị định này;
 2. Kỹ thuật tài liệu đối với đăng ký phân tích theo mẫu số 05 tại Phụ lục Tôi ban hành kèm theo nghị định này;
 3. Đề cương phân tích khảo nghiệm theo Mẫu số 06 tại Phụ lục Tôi ban hành kèm theo nghị định này.

Lùi thăm phân tích tiến trình:

– Bước 1: Xin phép nhập khẩu phân tích về khảo nghiệm. Hồ sơ và giấy phép nhập khẩu tự động, bạn hãy tham khảo thêm 29 điều, định 108/2017 / NĐ-CP nhé. Nếu bạn không muốn tự làm, thì bạn có thể thuê đơn vị dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu phần đăng nhập .

– Bước 2: Gửi đơn đăng ký khảo nghiệm, tài liệu kỹ thuật và phân tích khảo nghiệm đề tài đến Cục quản lý thực vật thuộc Bộ NNPTNT

– Bước 3: Cục bảo vệ thực hiện thành lập hội đồng kiểm duyệt đề cương và cho phép doanh nghiệp kiểm tra phân tích. 

2. Công nhận nhập khẩu phân phối lưu lần đầu tiên:

Hồ sơ công nhận phân phối viên lưu trữ bao gồm:

a) Đơn đề nghị nhận quản trị viên phân tích tại Việt Nam theo mẫu số 01 tại Phụ lục Tôi ban hành kèm theo Nghị định 108/2017 / NĐ-CP;

b) Bản chung tin về phân tích tài liệu do nhà sản xuất cung cấp bao gồm: phân loại, chỉ tiêu chất lượng chính, chế độ định lượng yếu tố, công dụng, hướng dẫn sử dụng, thông tin chung về tình hình xuất password, phân tích khẩu nhập;

c) Báo cáo chính kết quả khảo nghiệm phân tích theo mẫu số 02 hoặc kết quả của các công trình, đề tài cấp cứu Nhà nước, bộ, cấp tỉnh và có công nhận là tiến trình kỹ thuật;

d) Hệ thống phân phối nhãn mẫu theo đúng quy định tại Điều 33, Điều 34 Nghị định 108/2017 / NĐ-CP.

Các bước tiến hành nhận đăng nhập phân phối viên lưu trữ:

– Bước 1: Nộp hồ sơ

You chuẩn bị hồ sơ và nộp qua đường điện hoặc qua cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia (VNSW) cho Cục bảo vệ thực vật.

– Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổ chức thẩm định hồ sơ Cục Bảo vệ thực hiện đánh giá công nhận hồ sơ

– Bước 3: Kết quả thông báo

Nếu hồ sơ trả lời các quy định về phân tích, Cục Bảo vệ thực thi sẽ ban hành Quyết định công nhận phân tích điều hành tại Việt Nam theo Mẫu số 03 tại Phụ lục Tôi ban hành kèm theo Nghị định 108/2017 / NĐ -CP, cụ thể thì bạn xem ví dụ như dưới đây nhé.

Hành động lưu trữ phân tích công nhận

Đến đây là bạn đã hoàn thành một nửa thủ tục nhập khẩu rồi, chúng ta cùng bước tiếp nhé.

Kiểm tra nhập khẩu phân tích chất lượng và hợp lệ công bố

1. Kiểm tra phân tích chất lượng:

To complete the procedure in the partition password, out of the public save the action you are also need to verify the quality of the quality of the input, with the Cục Bảo vệ thực vật, ngoại trừ sự phân quyền tại điểm a, b, c, d , đ, e, g account 2, điều 27, nghị định 108/2017 / NĐ-CP, gồm:

 1. Phân tích để khảo nghiệm (Đây là mẫu nhập phân tích để tham khảo và công nhận lưu hành nhé bạn);
 2. Phân tích chuyên dùng cho sân thể thao, khu vui chơi giải trí;
 3. Chuyên gia phân tích của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để phục vụ cho sản xuất trong phạm vi của doanh nghiệp; use in the project of water at Viet Nam;
 4. Phân tích làm quà tặng; làm hàng mẫu;
 5. Phân tích tham gia hội chợ, triển lãm;
 6. Nhập khẩu phân tích để sản xuất xuất khẩu phân tích;
 7. Phân tích nghiên cứu khoa học.

Processor processors KTCL phân tích lại phần nhập khẩu:

– Bước 1: Cục Bảo vệ thực hiện kiểm tra đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đăng ký KTCL trong thời gian 01 ngày làm việc.

– Bước 2: Lấy mẫu kiểm tra chất lượng

– Bước 3: Kiểm tra kết quả thông báo: 

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày lấy mẫu, Cục Bảo vệ thực hiện thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phân tích nhập khẩu cho doanh nghiệp.

KTCL đăng ký hồ sơ, bao gồm: 

– Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng phân tích nhập khẩu theo Mẫu số 22 tại Phụ lục I, đề nghị 108/2017 / NĐ-CP;

– Bản sao giấy tờ sau: Hợp đồng mua bán; danh sách kèm theo hàng hóa: Ghi rõ số lượng đăng ký, từng lô hàng mã hóa; hóa đơn hàng hóa; đơn vận hành (đối với trường hợp nhập hàng hóa theo đường không, đường biển hoặc đường sắt).

2. Công bố hợp quy:

Sau khi kiểm tra chất lượng, bạn cần phải công bố quy định cho phép tái phân tích hàng của mình và đây cũng là bước cuối cùng trong các chuyên ngành thủ tục để nhập khẩu phân tích lại.

Bạn cần lưu ý là những nội dung phân tích nào phải kiểm tra chất lượng thì cũng phải công bố hợp lệ nhé, mặc dù kiểm tra chất lượng nhà nước và công bố hợp lệ là hai công việc độc lập với nhau và không thể sử dụng kết Thử nghiệm của nhau. Công việc hợp lệ được tiến hành theo Thông tư số 55/2012 / TT-BNNPTNT, nếu cần bạn có thể tham khảo thêm.

Công bố hợp lệ:

Bước 1: Đánh giá hợp lệ của đối tượng công bố với quy chuẩn kỹ thuật. Hợp đồng 2 trường:

– Trường hợp 1: Công bố hợp lệ dựa trên quy định chứng nhận kết quả của tổ chức thứ ba có thẩm quyền chứng nhận hợp lệ. Kết quả được nhận là hợp lệ chứng nhận giấy như dưới đây:

– Trường hợp 2: Công bố hợp lệ dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. This school is you must try the sample at the room try to be BNNPTNT only default nhé.

Bước 2: Đăng ký công bố hợp quy theo mẫu tại phụ lục 13 của thông tin số 55/2012 / TT-BNNPTNT, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức, cá nhân đó đăng ký sản xuất, kinh doanh nghiệp.

Hồ sơ công bố hợp quy:

– Đối với trường hợp sử dụng quy tắc chứng nhận kết quả của quy tắc chứng nhận tổ chức:

 1. Bản công bố hợp quy;
 2. Bản sao có chứng chỉ chứng nhận hợp lệ của sản phẩm;
 3. Bản mô tả chung về sản phẩm.

– Đối với trường hợp đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

 1. Bản công bố hợp quy;
 2. Bản mô tả chung về sản phẩm;
 3. Mẫu thử nghiệm kết quả;
 4. Sản xuất quy trình và kế hoạch kiểm tra chất lượng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong tổ chức trường hợp, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chuẩn chứng nhận phù hợp ISO 9001: 2008;
 5. Kế hoạch giám sát kỳ;
 6. Báo cáo đánh giá hợp lệ và bổ sung thông tin khác.

Kết quả công bố hợp lệ:

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ công bố hợp lệ nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp lệ về việc tiếp nhận công bố theo quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư 55/2012 / TT-BNNPTNT. 

Đến đây là bạn đã hoàn thành đoạn cuối về thủ tục chuyên ngành đối với nhập khẩu phân tích rồi, sau đó bạn có thể làm thủ tục thông tin hải quan như bình thường.

Về thủ tục hải quan

Sau khi hoàn thành khảo nghiệm công việc và công nhận điều hành là bạn đã sẵn sàng để nhập khẩu chính thức mặt hàng của mình cần vào Việt Nam.

Time ofize toize of the in, bạn mở tờ khai nhập như bình thường và làm văn bản xin mang hàng về kho bảo quản. Tại kho, phân tích lại được lấy mẫu để tiến hành kiểm tra chất lượng và chờ “Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân tích nhập khẩu” của Cơ quan thực hiện bảo vệ. Đồng thời, bạn tiến hành luôn hoạt động công khai hợp tác với sản phẩm của mình nhé.

Sau cùng, bạn nộp “Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân tích nhập khẩu” và “Giấy chứng nhận hợp lệ” cho cơ quan Hải quan là lô hàng có thể thông báo. Như vậy là bạn đã hoàn thành phân tích nhập khẩu quy tắc rồi đó.

>> Tìm hiểu thêm về Thủ tục hải quan tại đây

Đọc cả quy trình thì có vẻ ngoài khá dài, nhưng như tôi đã nói phía trên, phân tích là mặt hàng khá đặc biệt và chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ sở quản lý. Do đó, nhà nhập khẩu nên tìm hiểu kỹ trước khi làm.

Trường hợp bạn muốn thuê đơn vị dịch vụ hải quan làm thủ tục nhập khẩu phân tích nhanh chóng và yên tâm, chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất. Vui lòng gửi yêu cầu báo giá theo liên kết dưới đây.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Xuất Nhập Khẩu