Thủ tục nhập khẩu đồng hồ đeo tay đồng hồ cổ

Thủ tục nhập khẩu đồng hồ đeo tay đồng hồ cổ

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá hải quan. Cửa khẩu nhập đầu tiên đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không là cảng dỡ hàng ghi trên vận đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015.

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/02/2015 của Chính phủ thì trường hợp cơ quan hải quan có đủ cơ sở bác bỏ trị giá hải quan mà người khai hải quan khai báo, đồng thời người khai hải quan chấp nhận những cơ sở bác bỏ do cơ quan hải quan đưa ra thì cơ quan hải quan thông báo để người khai hải quan sửa đổi, bổ sung; trường hợp người khai hải quan không chấp nhận, cơ quan hải quan thực hiện thông quan hàng hóa theo khai báo của người khai hải quan và kiểm tra sau thông quan

thủ tục nhập khẩu đồng hồ đeo tay

Điều kiện nhập khẩu đồng hồ

Do không thuộc danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành hay xin giấy phép nên doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu bình thường mặt hàng đồng hồ đeo tay (mới 100%).

Mã HS code đồng hồ đeo tay

Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi và các loại đồng hồ cá nhân khác, kể cả đồng hồ bấm giờ, với vỏ làm bằng kim loại quý hay kim loại dát phủ kim loại quý tham khảo nhóm 9101 -9114

Dựa vào tính chất, đặc điểm và thực tế hàng hóa để có thể áp mã HS code đồng hồ đeo tay cho phù hợp nhất

Thuế nhập khẩu đồng hồ bỏ túi

Về thuế nhập khẩu đồng hồ đeo tay từ Trung Quốc, khách hàng cần phải tuân theo quy định chung của nhà nước về nhập khẩu.

Theo đó đối với các mặt hàng đồng hồ đeo tay thì cần phải sử dụng mã HS code là 9101. Chỉ có mặt hiển thị bằng cơ học: Mặt hàng này chịu thuế nhập khẩu ưu đãi : 15%, thuế GTGT : 10%.

HS: 91021200 có mặt hiển thị bằng quang điện tử có thuế nhập khẩu thông thường là: 20%; Thuế VAT: 10%

Do thuế nhập khẩu mặt hàng đồng hồ tương đối cao. Bạn hãy yêu cầu người bán hàng cung cấp C/O khi làm hợp đồng nhé! Khi có C/O bạn sẽ được hưởng mức ưu đãi thuế nhập khẩu bằng 0% đối với một số thị trường.

thủ tục nhập khẩu đồng hồ đeo tay

Thủ tục nhập khẩu bóng đồng hồ đeo tay

Chứng nhận hợp quy đồng hồ thông minh gồm

– Giấy Đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu của Cục Viễn Thông – Bộ Thông tin và Truyền thông

– Kết quả đo kiểm chuyên ngành của thiết bị tại các phòng đo được chỉ định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Bản sao giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp đề nghị chứng nhận.- Tài liệu kỹ thuật của thiết bị.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, các trung tâm Kiểm định và Chứng nhận của Cục Viễn Thông sẽ đánh giá và trả kết quả trong 10 ngày làm việc

Hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu

– Tờ khai hải quan nhập khẩu

– Commercial Invoice (hóa đơn thương mại): là loại chứng từ cơ bản của công tác thanh toán và do người bán hàng thảo ra để yêu cầu người mua phải trả số tiền hàng đã được ghi trên hóa đơn. Hóa đơn thương mại ghi rõ đặc điểm hàng hóa, đơn giá, tổng giá trị của hàng hóa, điều kiện cơ sở giao hàng.

_ Packing List: là phiếu kê khai những gì mua bán giữa các bên.

– Bill of Lading: hợp đồng chuyên chở giữa hai bên mua và bán.

– CO nếu có: form này khá qua trọng vì nó sẽ quyết định mức thuế nhập khẩu của lô hàng đồng hồ đeo tay ủa bạn.

– Các chứng từ khác (nếu có)

Bạn đang muốn nhập khẩu đồng hồ đeo tay, nhưng bạn gặp rất nhiều vướng mắc cần giải đáp trong quá trình thực hiện. Theo đó, những câu hỏi thường được đặt ra đó là: thủ tục nhập khẩu đồng hồ đeo tay bao gồm những giấy tờ nào? Thuế nhập khẩu đồng hồ đeo tay ra sao? Có phải xin giấy phép nhập khẩu không?… Tất cả những câu hỏi trên sẽ được Vĩnh Cát Logistics giải đáp trong bài viết dưới đây, mời đọc giả tham khảo nhé.

Những điều cần biết về Thủ Tục Nhập Khẩu Đồng hồ đeo tay

Căn cứ pháp lý

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá hải quan. Cửa khẩu nhập đầu tiên đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không là cảng dỡ hàng ghi trên vận đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015.

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/02/2015 của Chính phủ thì trường hợp cơ quan hải quan có đủ cơ sở bác bỏ trị giá hải quan mà người khai hải quan khai báo, đồng thời người khai hải quan chấp nhận những cơ sở bác bỏ do cơ quan hải quan đưa ra thì cơ quan hải quan thông báo để người khai hải quan sửa đổi, bổ sung; trường hợp người khai hải quan không chấp nhận, cơ quan hải quan thực hiện thông quan hàng hóa theo khai báo của người khai hải quan và kiểm tra sau thông quan

thủ tục nhập khẩu đồng hồ đeo tay

Điều kiện nhập khẩu đồng hồ

Do không thuộc danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành hay xin giấy phép nên doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu bình thường mặt hàng đồng hồ đeo tay (mới 100%).

Mã HS code đồng hồ đeo tay

Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi và các loại đồng hồ cá nhân khác, kể cả đồng hồ bấm giờ, với vỏ làm bằng kim loại quý hay kim loại dát phủ kim loại quý tham khảo nhóm 9101 -9114

Dựa vào tính chất, đặc điểm và thực tế hàng hóa để có thể áp mã HS code đồng hồ đeo tay cho phù hợp nhất

Thuế nhập khẩu đồng hồ bỏ túi

Về thuế nhập khẩu đồng hồ đeo tay từ Trung Quốc, khách hàng cần phải tuân theo quy định chung của nhà nước về nhập khẩu.

Theo đó đối với các mặt hàng đồng hồ đeo tay thì cần phải sử dụng mã HS code là 9101. Chỉ có mặt hiển thị bằng cơ học: Mặt hàng này chịu thuế nhập khẩu ưu đãi : 15%, thuế GTGT : 10%.

HS: 91021200 có mặt hiển thị bằng quang điện tử có thuế nhập khẩu thông thường là: 20%; Thuế VAT: 10%

Do thuế nhập khẩu mặt hàng đồng hồ tương đối cao. Bạn hãy yêu cầu người bán hàng cung cấp C/O khi làm hợp đồng nhé! Khi có C/O bạn sẽ được hưởng mức ưu đãi thuế nhập khẩu bằng 0% đối với một số thị trường.

thủ tục nhập khẩu đồng hồ đeo tay

Thủ tục nhập khẩu bóng đồng hồ đeo tay

Chứng nhận hợp quy đồng hồ thông minh gồm

– Giấy Đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu của Cục Viễn Thông – Bộ Thông tin và Truyền thông

– Kết quả đo kiểm chuyên ngành của thiết bị tại các phòng đo được chỉ định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Bản sao giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp đề nghị chứng nhận.- Tài liệu kỹ thuật của thiết bị.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, các trung tâm Kiểm định và Chứng nhận của Cục Viễn Thông sẽ đánh giá và trả kết quả trong 10 ngày làm việc

Hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu

– Tờ khai hải quan nhập khẩu

– Commercial Invoice (hóa đơn thương mại): là loại chứng từ cơ bản của công tác thanh toán và do người bán hàng thảo ra để yêu cầu người mua phải trả số tiền hàng đã được ghi trên hóa đơn. Hóa đơn thương mại ghi rõ đặc điểm hàng hóa, đơn giá, tổng giá trị của hàng hóa, điều kiện cơ sở giao hàng.

_ Packing List: là phiếu kê khai những gì mua bán giữa các bên.

– Bill of Lading: hợp đồng chuyên chở giữa hai bên mua và bán.

– CO nếu có: form này khá qua trọng vì nó sẽ quyết định mức thuế nhập khẩu của lô hàng đồng hồ đeo tay ủa bạn.

– Các chứng từ khác (nếu có)

Hy vọng với những chia sẻ trên của Vĩnh Cát Logistics bạn đã phần nào hiểu được thủ tục nhập khẩu đồng hồ đeo tay bao gồm những gì, các loại thuế khi nhập khẩu loại mặt hàng này. Khi bạn có bất kỳ những vướng mắc liên quan đến thủ tục nhập khẩu đồng hồ đeo tay về Việt Nam hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline để được tư vấn và giải đáp thắc mắc kịp thời để lô hàng của bạn được vận chuyển về Việt Nam an toàn nhất.

DỊCH VỤ HẢI QUAN NHẬP KHẨU ĐỒNG HỒ ĐEO TAY

 

Thiết bị để theo dõi thời gian đồng thời là vật trang trí được nhiều người sử dụng đó là chiếc đồng hồ. Ngắm nhìn những chi tiết tinh xảo của những chiếc đồng hồ với đủ hình dáng, màu sắc thật tuyệt vời.

Mỗi lần cầm, nắm, sờ, ngắm nhìn chiếc đồng mấy chục, cả trăm triệu thật tuyệt diệu làm sao.  Tiếc rằng nó nằm ở trong cửa hàng chứ không phải trong tay mình hichic!

Sao chúng lại mắc như vậy nhỉ! Công nghệ, chất liệu hay thương hiệu làm chúng trở lên đắt giá vậy? chà chà!!!

Thôi thay vì than nghèo kể khổ, mình sẽ tìm hiểu thủ tục nhập khẩu những chiếc đồng hồ này ra sao nhé! Trở lại đúng nghề nghiệp dịch vụ hải quan của bên mình thôi!

Chúng tôi – Công ty dịch vụ hải quan sẽ nêu ngắn gọn các bước làm thủ tục nhập khẩu đồng hồ đeo tay. Bạn hãy tham khảo nhé!

 

I/ HS CODE ĐỒNG HỒ ĐEO TAY CẦN CUNG CẤP CHO DỊCH VỤ HẢI QUAN

Trumxnk.com – công ty dịch vụ hải quan// 0986.833.155 (Bạn Hiệp) – CHUYÊN: Làm thủ tục nhập khẩu đồng hồ đeo tay

công ty dịch vụ hải quan chuyên làm thủ tục nhập khẩu đồng hồ

Trumxnk.com – công ty dịch vụ hải quan uy tín chuyên thủ tục hải quan nk đồng hồ

 

Bạn cũng biết rằng, đồng hồ rất đa dạng và phong phú. Càng ngày con người càng có nhiều phát minh vĩ đại làm thay đổi chiếc đồng hồ. Giúp ích và tạo nhiều thuận lợi cho chúng ta hơn.

Hiện nay, trên thị trường có 2 loại đồng hồ đeo tay chính:

– Loại cổ truyền từ hàng trăm năm nay: đó là đồng hồ cơ với tính năng  đúng là chiếc đồng hồ ngoài ra còn là vật trang trí nữa.

– Loại mới hơn được phát minh gần đây : đó là đồng hồ điện tử hay smart watch với chức năng là dùng để coi giờ bây giờ còn có thêm tính năng như đọc tin nhắn, nghe gọi điện thoại, định vụ, kiểm tra nhịp tim, bước đi bộ…. cũng không khác một chiếc điện thoại là mấy chỉ có điều nhỏ gọn hơn khá là nhiều.

Vấn đề chúng ta cần quan tâm khi nhập khẩu đó là kiểm tra xem đồng hồ đeo tay có mã hs code là gì? Để xác định mức thuế nhập khẩu phải nộp cho nhà nước khi mở tờ khai nhập khẩu.

 

Hs code các sản phẩm đồng hồ đeo tay:

9102: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi và các loại đồng hồ cá nhân khác, kể cả đồng hồ bấm giờ, trừ các loại thuộc nhóm 91.01.

– Chú ý: Nhóm 91.01 cũng là đồng hồ đeo tay nhưng là loại có vỏ làm bằng kim loại quý hiếm hoặc có phủ kim loại quý hiếm như dát vàng, titan, đính kim cương, đá quý…. Còn nhóm 91.02 là thập cẩm đồng hồ làm từ các loại chất liệu không phải quý hiếm như nhựa, cao su, thép…

 

* HS code sản phẩm đồng hồ đeo tay cơ như sau:

– Sản phẩm đồng hồ đeo tay dạng cơ

+ Hs code: 91021100: – Đồng hồ đeo tay, hoạt động bằng điện, có hoặc không lắp kèm bộ phận bấm giờ: – – Chỉ có mặt hiển thị bằng cơ học: Mặt hàng này chịu thuế nhập khẩu ưu đãi : 15%, thuế GTGT : 10%.

+ Nếu bạn có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi mua từ các nước có ký hiệp định thương mại với Việt Nam hoặc ASEAN bạn sẽ được hưởng mức thuế nhập khẩu thấp hơn rất nhiều: Việt Nam – Hàn Quốc :0%; Việt Nam – Nhật Bản : 0%; ASEAN – Trung Quốc:0%; ASEAN – Ấn Độ: 0%; ASEAN – Hàn Quốc: 0%, ASEAN (ATIGA) : 0%…

 

* HS code sản phẩm đồng hồ đeo tay dạng điện tử:

công ty dịch vụ hải quan chuyên làm thủ tục nhập khẩu đồng hồ

Trumxnk.com – công ty dịch vụ hải quan uy tín chuyên thủ tục hải quan nk đồng hồ

 

+ HS code: 9102.1200 : – Đồng hồ đeo tay, hoạt động bằng điện, có hoặc không lắp kèm bộ phận bấm giờ: – – Chỉ có mặt hiển thị bằng quang điện tử: Mặt hàng này chịu thuế nhập khẩu ưu đãi : 20%, thuế GTGT : 10%.

+ Nếu bạn có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi mua từ các nước có ký hiệp định thương mại với Việt Nam hoặc ASEAN bạn sẽ được hưởng mức thuế nhập khẩu thấp hơn rất nhiều: Việt Nam – Hàn Quốc :0%; Việt Nam – Nhật Bản : 0%; ASEAN – Trung Quốc:0%; ASEAN – Ấn Độ:0%; ASEAN – Hàn Quốc: 0%, ASEAN (ATIGA) : 0%…

 

Do thuế nhập khẩu mặt hàng đồng hồ tương đối cao. Bạn hãy yêu cầu người bán hàng cung cấp C/O khi làm hợp đồng nhé! Khi có C/O  bạn sẽ được hưởng mức ưu đãi thuế nhập khẩu bằng 0% đối với một số thị trường.

 

Bạn muốn làm thủ tục nhập khẩu đồng hồ đeo tay về Việt Nam? Hãy sử dụng dịch vụ hải quan của Trumxnk.com- công ty dịch vụ hải quan uy tín, chất lượng, giá cả phù hợp!

 

II/ DỊCH VỤ HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐỒNG HỒ ĐEO TAY?

Bạn muốn nhập khẩu sản phẩm đồng hồ đeo tay về Việt Nam? Hãy gọi Trumxnk.com – công ty dịch vụ hải quan // bạn Hiệp 0986.833.155

công ty dịch vụ hải quan chuyên làm thủ tục nhập khẩu đồng hồ

Trumxnk.com – công ty dịch vụ hải quan uy tín chuyên thủ tục hải quan nk đồng hồ

 

Do đồng hồ đeo tay có 2 loại chính do đó, chúng cũng có thủ tục nhập khẩu khác nhau.

– Loại đồng hồ cơ: thủ tục nhập khẩu như hàng hóa bình thường, không có gì đặc biệt. Bạn chỉ cần cung cấp hợp đồng, Invoice, Packing list, Bill, Giấy giới thiệu, Catalogue hoặc hình ảnh sản phẩm( nếu có) là làm thủ tục nhập khẩu được rồi.

– Loại đồng hồ thông minh có kết nối với điện thoại, có gắn sim điện thoại được: đây là sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý của Bộ thông tin truyền thông. Khi nhập khẩu bạn phải kiểm tra chất lượng và công bố hợp quy thiết bị thu phát sóng. Hồ sơ nộp hải quan gồm: Bản đăng ký hợp quy, hợp đồng, inv, packing list, bill, giấy giới thiệu, hình ảnh hoặc catalogue sản phẩm ( nếu có).

=> Bạn hãy search Google và tham khảo thêm THÔNG TƯ: Số: 11/2020/TT-BTTTT // QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

=> Nếu bạn không rành về quá trình làm thủ tục hải quan, hãy chủ động tìm những đối tác tốt chuyên nghiệp về dịch vụ hải quan để hỗ trợ bạn trong quá trình XNK nhé!

 

Như vậy là bạn đã hiểu được quy trình cơ bản để làm thủ tục nhập khẩu đồng hồ đeo tay rồi nhé! Chúc bạn luôn thuận lợi trong quá trình làm xuất nhập khẩu.

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Xuất Nhập Khẩu